Biura

Meissner&Partners

  • ul. Koszykowa 8/8 00-564 Warszawa +48 22 659 34 66
  • ul. Krasińskiego 51 05-822 Milanówek

maja.meissner@eci-meissnerandpartners.com

www.eci-meissnerandpartners.com


NIP: 739-222-35-07
REGON: 141079630

Jeżeli chcielibyście Państwo znaleźć się w naszej bazie danych – prosimy o dołączenie swojego CV za pomocą poniższego formularza.

Jednocześnie zaznaczamy, iż kontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami, którzy swoim profilem zawodowym odpowiadają profilom stanowisk w prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych.

Jeśli chcielibyście Państwo spotkać się i zasięgnąć rady – zapraszamy do skorzystanie z naszej usługi: Strategiczne Doradztwo Rozwoju Kariery (SDRK), której celem jest wsparcie w planowaniu kariery zawodowej i skuteczne poszukiwanie nowej pracy. Prosimy o bezpośredni kontakt z Magdą Rodak, mail: magda.rodak@eci-meissnerandpartners.com