• Maja Meissner Managing Partner
 • Magda Rodak Partner
 • Marzena Zalejska Partner
 • Grzegorz Nawrocki Partner
 • Dorota Hoffmann Partner
 • Anna Piekut Konsultant
 • Dr Małgorzata Klimczyk Partner
 • Peter Jenkins Partner
 • Małgorzata Domanowska Dyrektor Finansowy
 • Marcin Michalik - Lipka Training Director,
  Anti-Terrorism and Personal Safety
 • Monika Jankowska Partner
 • Paweł Kudzia Partner

Idąc za myślą Herdera pojmujemy Kulturę jako strumień energii moralnej, która utrzymuje więzi społeczne i  społeczeństwo samo w stanie nienaruszonym. Różne narody mogą egzystować w obrębie jednej cywilizacji, ale zawsze będą się wyróżniać własną kulturą, ponieważ kultura określa to czym są.

O Nas

Meissner&Partners Executive Search and Organizational Development specjalizuje się w prowadzeniu projektów z zakresu executive search, executive coaching i executive development.
Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych partnerów biznesowych oferujemy przygotowanie spersonalizowanych programów rozwojowych dla liderów i ich organizacji. Przygotowując programy dla konkretnych firm, badamy ich potrzeby, stopień rozwoju i wewnętrzną kulturę organizacyjną. Gwarantujemy dyskretność i poufność.
W naszym podejściu do biznesu kierujemy się zagadnieniami kulturowymi. Uważamy, że mają one ogromny wpływ na kształt współczesnego świata.

W naszej ofercie znajdują się między innymi unikatowe warsztaty takie jak prowadzenie „Debat Oxfordzkich” w środowisku korporacji, program „Cultura Animi”, szkolenia „Zarządzanie przez CSR”, czy też odpowiadające współczesnym potrzebom „Warsztaty Antyterrorystyczne” dla pracowników wszystkich organizacji.

Pracujemy dla firm z różnorodnych sektorów: farmaceutycznego, mediowego, publicznego (instytucje kultury), finansowego, przemysłowego, edukacyjnego, private equity, FMCG, pozarządowego, ochrony zdrowia.

Nasi partnerzy to: The Ambassador Partnership; the U.S. Department of State Exchange Program; Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce; Master Management Poland Sp. z o.o.

Maja Meissner
Managing Partner

Jest założycielką i Partnerem Zarządzającym Meissner&Partners. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na najwyższe stanowiska menedżerskie, prowadzi coaching wyższej kadry zarządzającej.

Doświadczenie konsultanckie zdobywała jako partner w ARETES Consultants. Jest również dyrektorem zarządzającym firmy medycznej HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty, a także przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Prowadzi zajęcia z zakresu Public Relations na studiach Executive MBA Instytutu Ekonomicznego PAN.

Ukończyła zarządzanie w Międzynarodowej Szkole Zarządzania FP w Warszawie i była stypendystką East Central European Scholarship Program – Marketing, Zarządzanie i Public Relations przy Georgetown University w Waszyngtonie/University of Wisconsin. Ukończyła także program Corporate CoachU oraz Coaching Systemów Relacji – program ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching), a także Erickson College International Program: Dreamwork and Advanced Metaphors, Family Coaching, Corporate Mindfullness – akredytowane przez ICF. Jest aktywnym członkiem International Coach Federation. Posługuje się certyfikatem MPA® oraz EASI® Master Person Analysis – narzędziami wspierającymi rekrutację oraz rozwój kariery zawodowej pracowników.

Początkowo pracowała w czołowych międzynarodowych wydawnictwach, gdzie odpowiednio pełniła obowiązki dyrektora generalnego, dyrektora marketingu i PR, szefa sprzedaży. Kierowała również marketingiem farmaceutycznym amerykańskiej korporacji.

Magda Rodak
Partner

Magda Rodak jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, przez ponad 10 lat związana była z polskimi firmami – oddziałami międzynarodowych koncernów wydawniczych. Inicjowała i realizowała wiele projektów wydawniczych z różnych dziedzin, m.in. Project Management, TQM, Controlling. Obecnie prowadzi działalność pod marką Ludzki Wymiar.

Magda Rodak jest certyfikowanym coachem koaktywnym CPCC, ukończyła też kursy coachingowe na poziomie profesjonalnym i master, m.in. coachingu systemów i relacji ORSC oraz Team Coaching Intensive™. Jako coach-mentor wspiera młodych przedsiębiorców z programu Youth Business Poland realizowanego przez Fundację Księcia Karola. Prowadziła coachingowe audycje radiowe. Magda przeprowadziła ponad 1450 godzin coachingu indywidualnego i zespołowego.

Wyrazem zaufania społeczności coachów było wybranie jej w 2009 roku na członka zarządu polskiego oddziału International Coach Federation.
Magda prowadzi procesy coachingu indywidualnego dla menedżerów, wykorzystując unikalny koaktywny (co-active™) model, polegający m.in. na holistycznym podejściu do coachee; wzbogaca go podejściem systemowym. W pracy z zespołami wykorzystuje wyjątkowe narzędzie diagnostyczne TCI™ – budujące świadomość umiejętności zespołu w dwóch wymiarach: efektywności i pozytywnego nastawienia.

Marzena Zalejska
Partner

Marzena Zalejska uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim (Ośrodek Studiów Amerykańskich). Jest również absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przez ponad 10 lat była trenerem biznesu i metodykiem – zdobywała swoje doświadczenie projektując oraz realizując szkolenia w międzynarodowych korporacjach i instytucjach rządowych, takich jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, PricewaterhouseCoopers, Allianz, CitibankHandlowy, Bre Bank, Lovells, Unilever, Philip Morris, Business Centre Club, CBRE Richard Ellis, Trinity, Unilever, SKF i wiele.

W 2010 Marzena dołączyła do zespołu HR w PKO Banku Polskim gdzie kreowała oraz wdrażała nowoczesną politykę szkoleniową Banku. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie wiedzą, zbudowała zespół profesjonalnych facilitatorów promujących wymianę wiedzy wewnątrz organizacji oraz model pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych. W banku, Marzena była prekursorem pracy warsztatowej, wykorzystującej nowe metodologie, takie jak: Design-Thinking, Collaborative Teams oraz Agile.

Była też autorem innowacyjnego procesu szkoleń za który Bank dwukrotnie otrzymał I miejsce w Rankingu Firm – „Najefektywniejsza Polityka Szkoleń”, nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) na podstawie wyników badania Benchmarków Efektywności i Jakości Polityki Szkoleniowej w Organizacji.

Jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracownika w PKO BP, Marzena była odpowiedzialna za wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych, wspierających cele strategiczne Banku: model przywództwa, business intelligence, cyberbezpieczeństwo, transformacja cyfrowa, zwinność organizacyjna i wiele innych.

Marzena była również liderem programu strategicznego banku 2016-2018: Kultura Nowoczesnej Organizacji, strumień HR – program miał na celu wdrożenie kultury angażującej oraz programu różnorodności (diversity & inclusion). Stąd, Marzena była bezpośrednio zaangażowana w realizację badania kultury organizacji oraz badania satysfakcji i zaangażowania pracowników.

W chwili obecnej pracuje jako konsultant HR, pomagając organizacjom w budowaniu strategii HR wspierającej ich cele biznesowe. Obszary HR w których Marzena się specjalizuje to: wdrażanie nowej kultury i wartości organizacji, ocena potencjału pracowników, talent pool, program angażującego przywództwa, onboarding, wdrażanie skutecznej polityki szkoleniowej, budowanie angażującego środowiska pracy.

Grzegorz Nawrocki
Partner

Grzegorz Nawrocki jest absolwentem Centrum Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Cambridge. Ukończył też studia podyplomowe na wydziale dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Uniwersytetu w Preston. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim (Ośrodek Studiów Amerykańskich). Jest również absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dwukrotnym laureatem stypendium British Chevening Scholarship (Stypendium im. Josepha Conrada) przyznawanym przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz stypendystą programu „Leader in Civil Society” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie.

Jest prezesem British Alumni Society. Organizator i prowadzący debaty Oxford and Cambridge Society of Poland i Onet.pl ZDERZENIA w Teatrze Polskim w Warszawie.

Jest laureatem programu staży zawodowych „BAS Top People Project” (2004) w BBC World Service w Londynie. Przygotowywał relacje z wybranych polskich wydarzeń dla BBC 5 Live. Pracował jako stażysta dla programu telewizji BBC World „HARDtalk with Stephen Sackur” (2005).

Zajmował się promocją rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Polsce. Jako współpracownik Szkoły Liderów w Warszawie oraz prezes BAS British Alumni Society organizuje Debaty Oxfordzkie poświęcone aktualnym tematom społecznym. Prowadził warsztaty dziennikarstwa radiowo telewizyjnego dla młodych dziennikarzy i aktywistów życia społecznego w Polsce, Niemczech i Danii. Prowadził zajęcia z dziennikarstwa radiowego dla European Sumer Academy (Kolonia).

Dorota Hoffmann
Partner

Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Studiów podyplomowych SWPS. Interesujące ją obszary to rekrutacja, budowanie zespołu oraz przywództwa, negocjacje i mediacje, twórcze rozwiązywanie problemów, kierowanie zespołem zadaniowym, budowanie strategii biznesowych, monitorowanie działań biznesowych, coaching i coachingowy styl przywództwa w biznesie. Ukończyła m.in. następujące kursy: Akademia Zarządzania oraz Negocjacje wielopoziomowe organizowane przez NLP Neuroedukacja, International Coaching Ceritfication, Transforming Communication®, Train the Trainer, ORSC Fundamentals – Coaching Relacji i Coaching Systemowy Organizacji, zaawansowane metody coachingu w Erickson College International oraz metody facylitacji pracy grupowej akredytowane przez ILM UK. Otrzymała Certyfikację Extended DISC®.

Jest autorką publikacji z zakresu coachingu, komunikacji, zarządzania oraz myślenia wizualnego. Łączy innowacyjność i wysokie kompetencje komunikacyjne z energią aktywatora działania – znakomicie wspiera w odkrywaniu i uruchamianiu możliwości skutecznego działania w sytuacjach postrzeganych jako trudne. Naturalnie tworzy bezpośrednie relacje z uczestnikiem coachingu, inspirując go w drodze do osiągania celu, ze szczególną troską o budowanie relacji właściwych dla owocnej współpracy. Działa zgodnie z kodeksem etycznym ICF.

W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas 13 lat pracy w firmie Hewlett-Packard, gdzie zajmowała się sprzedażą rozwiązań B2B. Będąc członkiem HP Polska Management Board aktywnie uczestniczyła w szeregu strategicznych projektów na poziomie regionu EMEA i struktur globalnych.

Anna Piekut
Konsultant

Anna Piekut doświadczony HR Manager, specjalista w obszarze rekrutacji na wszystkie poziomy stanowisk. Współpracuje z dużymi, międzynarodowymi korporacjami, jak również z niewielkimi organizacjami. Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunkach filologia ukraińska i animator kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Prowadzi projekty rekrutacyjne, doradcze oraz szkolenia z zakresu rekrutacji i onboardingu. Aktywna komentatorka rzeczywistości branżowej w czołowych mediach w Polsce (Gazeta Wyborcza, Radio Chilli Zet, HRPolska, GoldenLine), a także prelegentka podczas konferencji branżowych, takich jak Kurs na HR czy Master Class HR. Współautorka kursu online dla poszukujących pracy pn. Sukces To Ja, zrealizowanego we współpracy z Fundacją Sukces Pisany Szminką.

Współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Dr Małgorzata Klimczyk
Partner

Dr Małgorzata Klimczyk uzyskała certyfikację w zakresie life coaching ICC w roku 2009 i jest członkiem organizacji ICF Polska oraz ICF Global. Ukończyła podyplomowe studia coachingu organizacyjnego oraz przywództwa na wydziale Psychologii Uniwersytetu East London. W roku 2012 ukończyła szkolenia w VIA Institute, uzyskując uprawnienia do pracy z zespołami i liderami zespołów.

Małgorzata prowadzi indywidualne programy rozwojowe dla osób, które dążą do indywidualnego rozwoju w zakresie przywództwa, osobistej efektywności w realizacji celów, interpersonalnej komunikacji oraz poprawy efektywności i satysfakcji z pracy zespołowej.
Znajomość języka angielskiego na poziomie „native speaker” oraz praca zawodowa w środowiskach międzynarodowych umożliwia Małgorzacie skuteczną pracę z obcokrajowcami.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu De Montfort w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskała tytuł Doktora Chemii Nieorganicznej. Od roku 2000 zarządzała Działami Zapewnienia Jakości oraz Regulacji Prawnych w międzynarodowych organizacjach z branży spożywczej oraz kosmetycznej.

Peter Jenkins
Partner

Peter Jenkins rozpoczął pracę w Brytyjskiej Służbie Dyplomatycznej w 1973 r. po ukończeniu wydziału filologii klasycznej na Uniwersytecie w Cambridge z dyplomem z wyróżnieniem oraz po studiach magisterskich w Graduate School for Arts and Sciences na Uniwersytecie Harvarda.

Jako dyplomata pracował w Wiedniu, Waszyngtonie, Paryżu, Brasilii oraz Genewie. Peter Jenkins pełnił również rolę głównego przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa przy Światowej Organizacji Handlu w Genewie. W 2001 r. został powołany na Ambasadora przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz przy innych organizacjach ONZ w Wiedniu.

Za przygotowanie rozwiązań problemów związanych z polityką jądrową w Iranie otrzymał tytuł Kawalera Orderu Św. Michała i Św. Jerzego. Przewodniczył też negocjacjom dotyczącym Konwencji ONZ przeciwko Korupcji. Obecnie pracuje jako mediator dla The Ambassador Partnership jest doradcą w biznesie oraz prowadzi wykłady i pisze na tematy związane z polityką jądrową i handlową. Pełni również funkcję Associate Fellow na uczelni Geneva Centre for Security Policy.

Jest dwujęzyczny (j. angielski i j. francuski). Biegle posługuje się też językiem niemieckim i portugalskim.

Małgorzata Domanowska
Dyrektor Finansowy

Małgorzata Domanowska jest magistrem ekonomii, ukończyła kierunek Finanse na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, następnie Podyplomowe Studium Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Małgorzata jest certyfikowanym doradcą podatkowym z wieloletnią praktyką na stanowiskach zarządzających w prywatnych przedsiębiorstwach. Niejednokrotnie odpowiadała za zarządzanie całym obszarem finansów oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznych firm. Z Meissner&Partners związana jest od 2010 roku, pełniąc funkcję Dyrektor Finansowej. Odpowiada za przygotowanie i realizację polityki finansowej firmy oraz nadzór nad bieżącą działalnością operacyjną.

Marcin Michalik – Lipka
Training Director,
Anti-Terrorism and Personal Safety

Ekspert bezpieczeństwa osobistego, trener, instruktor walki wręcz i samoobrony. Zalicza się do ścisłego grona pionierów Krav Maga w Polsce i Europie. Jest założycielem i właścicielem pierwszej szkoły Krav Maga w Warszawie – Ultimate Krav Maga Warsaw (od 1999r). Obecnie reprezentuje najbardziej dynamicznie rozwijającą się na świecie organizację taktycznej walki wręcz Mastro Defence System. Wraz z izraelskim ekspertami Guyem Rafaeli oraz Yaronem Hanover założył prestiżową, międzynarodową organizację Ultimate Krav Maga Federation (Tel Aviv/Israel), zajmującą się szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa osobistego na całym świecie. Został mu nadany tytuł MASTER. Oficjalny przedstawiciel Israel Combat System w Polsce.

Członek Rady Naukowej Fundacji A.R.T. Przeciw Przemocy. Ekspert ds. Bezpieczeństwa.

Szkolił między innymi Pierwszy Pułk Specjalny w Lublińcu, Jednostki Antyterrorystyczne w Krakowie i Warszawie, Jednostki Specjalne w Izraelu.

Monika Jankowska
Partner

Monika Jankowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała filologię angielską. Swoje 17 letnie doświadczenie zawodowe wyniosła z międzynarodowych organizacji FMCG i B2B. Pracując tam pełniła funkcje menedżerskie i dyrektorskie w działach HR, zarówno w częściach produkcyjnych, jak i sprzedażowych tych organizacji.
Będąc członkiem zespołów zarządzających, jako szef działu HR, uczestniczyła w strategicznym zarządzaniu biznesem. Posiada doświadczenie w obszarze przekształcania organizacji, połączenia dwóch korporacji, a także tworzenia i wprowadzania systemów i procesów. Jej silną stroną był rozwój kadry menadżerskiej, szczególnie w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji między ludźmi i między działami. Od początku 2008 roku Monika zajmuje się coachingiem indywidualnym, coachingiem zespołowym oraz szkoleniem postaw menedżerskich. Od 2010 roku prowadzi także superwizje dla innych coachów. Ma za sobą ponad 1500 godzin pracy coachingowej.

Monika wiedzę w obszarze HR ugruntowała w 5 modułowym programie zarządzania HR, prowadzonym przez renomowaną szkołę zarządzania z Ashridge.

Wykształcenie coachingowe rozpoczęła w The Coaches Training Institute – szkole akredytowanej przez ICF (International Coach Federation), gdzie również ukończyła program certyfikacyjny i uzyskała tytuł Certified Professional Co-Active Coach (CPCC). Ukończyła również kurs Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC). W 2010 roku ukończyła kurs the Academy of Executive Coaching przygotowujący ją do prowadzenia superwizji coachingowych.

Paweł Kudzia
Partner

Jest konsultantem ds. zarządzania przez CSR. Opracowuje strategie CSR w trzech prostych krokach: “minus w plus”, “pro+fit” i “max-mini”.
O takim CSR mówi: „jest dla naszych dzieci”.

Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był korespondentem wojennym, członkiem zarządu i dyrektorem działu misji zagranicznych i pomocy natychmiastowej w Polskiej Akcji Humanitarnej, menadżerem ds. community w portalach internetowych, odpowiadał za CSR w AmRest Holdings.

Paweł odkrywa też różne „story z history PL” i prezentuje je w czasie inspirujących spotkań w firmach i szkołach.

 • Maja Meissner Managing Partner
 • Magda Rodak Partner
 • Marzena Zalejska Partner
 • Grzegorz Nawrocki Partner
 • Dorota Hoffmann Partner
 • Anna Piekut Konsultant
 • Dr Małgorzata Klimczyk Partner
 • Peter Jenkins Partner
 • Małgorzata Domanowska Dyrektor Finansowy
 • Marcin Michalik - Lipka Training Director,
  Anti-Terrorism and Personal Safety
 • Monika Jankowska Partner
 • Paweł Kudzia Partner