Moduły programu:

 • Moduł 1 Spotkanie z coachem Maja Meissner
 • Moduł 2 Kultura się liczy Jacek Weksler
 • Moduł 3 Filozofia – myśl zachodnia Peter Jenkins
 • Moduł 4 Polityka – Gospodarka – Dyplomacja Peter Jenkins
 • Moduł 5 Komu potrzebna jest dzisiaj sztuka? Krzysztof Augustin
 • Moduł 6 Media i umiejętności prezentacyjne Grzegorz Nawrocki
 • Moduł 7 Etykieta zachowań a różnice kulturowe Taida Meredith
 • Moduł 8 Etykieta przy stole Taida Meredith
 • Moduł 9 Wizerunek Izabela Muther
 • Moduł 10 Architektura – style i rozwój Jan Kucza-Kuczyński
 • Moduł 11 Ostatnie spotkanie zamykające Maja Meissner
 • Moduł 12 Kolejne moduły w przygotowaniu:

Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie? Tyś pozakładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą najpierw przez wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu.

◊◊

Cyceron Disputationes Tusculanae

 

Program 7

Cultura Animi

Program Cultura Animi to wyjątkowy cykl spotkań i warsztatów mających na celu kształtowanie zachowań, postaw, stylu i upodobań w taki sposób, aby ich odbiorca w możliwie najkrótszym czasie mógł zdobyć konieczną wiedzę i ogładę, która pomoże mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach współczesnego świata, ułatwi kontakty międzyludzkie na wszystkich szczeblach, pomoże w budowaniu wizerunku własnego i firmy, umożliwi wszechstronne przygotowanie do sztuki konwersacji, współpracy z mediami, wystąpień publicznych.

Nasz program ukształtowany jest w taki sposób, aby mógł jak najlepiej służyć uczestnikowi lub grupie uczestników. Jego celem jest „poszerzenie horyzontów”, nabranie swobody w poruszaniu się w różnych obszarach tematycznych, takich jak filozofia, polityka, sztuka, literatura, teatr, etykieta, wizerunek a docelowo również psychologia, historia i tworzenie własnych kolekcji sztuki.

Program otwiera spotkanie z coachem, który wspólnie z zainteresowanym określa jego potrzeby i buduje cykl spotkań jak najlepiej do nich dopasowany. Spotkanie z coachem, którego celem jest podsumowanie działań i korzyści, ma miejsce również po zakończeniu programu.

Każdy moduł w programie jest prowadzony przez starannie dobranego eksperta. Są to często osoby wybitne w dziedzinie, którą się zajmują; a jednocześnie takie, które swoją wiedzę i doświadczenie potrafią przekazać w sposób niezwykle interesujący, a nierzadko porywający.

Czas trwania spotkań jest uzależniony od potrzeb i ilości uczestników, i każdorazowo opracowywany, aby wykorzystać go jak najefektywniej.

Moduł 1

Spotkanie z coachem

Prowadzenie: Maja Meissner

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie wyborowi modułów do realizacji.
To kluczowy moment, który pozwoli określić potrzeby uczestnika, opracować szczegółowy plan realizacji programu Cultura Animi.

Język: polski lub angielski

Moduł 2

Kultura się liczy

Prowadzący: Jacek Weksler

Program łączący dyskusje o kulturowych kanonach z prezentacją rynku medialnego w Polsce.

Moduł 3

Filozofia – myśl zachodnia

Prowadzący: Peter Jenkins

Najważniejsze zagadnienia z zakresu etyki, metafizyki, epistemologii, estetyki i logiki.

Język: angielski

Moduł 4

Polityka – Gospodarka – Dyplomacja

Prowadzący: Peter Jenkins

Zależności między polityką, gospodarką i dyplomacją w kontekście współczesnych wydarzeń

Język: angielski

Moduł 5

Komu potrzebna jest dzisiaj sztuka?

Prowadzący: Krzysztof Augustin

Możemy zadać sobie pytanie – jeśli osiągnęliśmy wysoki status zamożności, czyż wypada wieszać w naszych domach reprodukcje dzieł a nie oryginały, czy wypada byśmy wieszali dzieła bez żadnej koncepcji dekoracyjnej ani kolekcjonerskiej, czyż wypada by nasze domy urządzone były fałszywymi antykami i czy wypada byśmy jedli posiłki na kiepskiej porcelanie. Wszyscy odbiorcy wobec dzieła Sztuki, przed którym stoją, są równi, chociaż nie wszyscy mają do niego równy dostęp. Trzeba więc otworzyć się na Sztukę, która wzbogaca i inspiruje do dalszych poszukiwań, czyni nasze życie i otoczenie lepszym i piękniejszym.

Moduł 6

Media i umiejętności prezentacyjne

Prowadzący: Grzegorz Nawrocki
Spotkania lub warsztaty mają na celu przygotowanie do:

 • Wykładów
 • Wystąpień publicznych
 • Wypowiedzi dla prasy i mediów elektronicznych
 • Konferencji prasowych
 • Kontaktów z klientem
 • Kontaktów z mediami
 • Kontrolowania PR sytuacji kryzysowych
 • Wywiadów radiowych i telewizyjnych
 • Eksperckich wypowiedzi przed kamerą
 • Sposobów autoprezentacji wizualnej przed kamerą
 • Skutecznej argumentacji
 • Podstaw sztuki retoryki
 • Budowania wizerunku firmy

Język: polski lub angielski

Moduł 7

Etykieta zachowań a różnice kulturowe

Prowadząca: Taida Meredith

Moduł ma za zadanie przypomnienie podstawowych zasad savoir-vivre’u w odniesieniu do zróżnicowań w zachowaniach i dobrych manierach w zależności od kraju.

Język: polski lub angielski

Moduł 8

Etykieta przy stole

Prowadząca: Taida Meredith

Moduł ten ma na celu w sposób bezstresowy i najbardziej obrazowy przybliżyć uczestnikom tajniki właściwego zachowania przy posiłkach biznesowych i innych.

Język: polski lub angielski

Moduł 9

Wizerunek

Prowadząca: Izabela Muther

Wizerunek – czyli jak ubierać się odpowiednio do zajmowanej pozycji zawodowej.

Założeniem modułu jest określenie stylu danej osoby zgodnie z jej osobowością i oczekiwaniami zawodowymi. Atrakcyjne opakowanie sprzedaje się lepiej, to fakt. Czasem jednak jest dość trudny do osiągnięcia. Dlatego omawiana tematyka będzie za każdym razem dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestnika w oparciu o następujące tematy:

 1. Tworzenie własnego stylu mając na uwadze pozycję zawodową,osobowość i rodzaj sylwetki.
 2. Kody ubioru w biznesie: strój formalny i swobodny, wystąpienia publiczne, spotkania służbowe, wydarzenia towarzyskie oraz najczęściej popełniane błędy.
 3. Garderoba do pracy.
 4. Podróże służbowe: pakowanie walizki, co włożyć za granicą.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik otrzyma “osobisty kod ubioru” zgodny z oczekiwaniami własnymi jak również środowiska zawodowego.

Odpowiedni strój powoduje, że czujesz się pewniej, jesteś bardziej otwarty na innych a otoczenie odbiera Cię jako osobę bardziej kompetentną.

Język: polski lub angielski

Moduł 10

Architektura – style i rozwój

Prowadzący: Jan Kucza-Kuczyński

Najważniejsze style architektoniczne na przestrzeni wieków. Budowle, które zmieniły myślenie o architekturze. Postaci, które wyznaczały nowe kierunki rozwoju. Dokąd dzisiaj zmierza architektura?

Język: polski, angielski lub francuski

Moduł 11

Ostatnie spotkanie zamykające

Prowadząca: Maja Meissner

Dwugodzinne podsumowanie programu.

Język: polski lub angielski

Moduł 12

Kolejne moduły w przygotowaniu:

 • Historia
 • Muzyka
 • Historia sztuki
 • Protokół Dyplomatyczny
 • Psychologia
 • Doradztwo przy budowaniu Kolekcji Sztuki
 • Savoir-vivre dla dzieci

Moduły programu:

 • Moduł 1 Spotkanie z coachem Maja Meissner
 • Moduł 2 Kultura się liczy Jacek Weksler
 • Moduł 3 Filozofia – myśl zachodnia Peter Jenkins
 • Moduł 4 Polityka – Gospodarka – Dyplomacja Peter Jenkins
 • Moduł 5 Komu potrzebna jest dzisiaj sztuka? Krzysztof Augustin
 • Moduł 6 Media i umiejętności prezentacyjne Grzegorz Nawrocki
 • Moduł 7 Etykieta zachowań a różnice kulturowe Taida Meredith
 • Moduł 8 Etykieta przy stole Taida Meredith
 • Moduł 9 Wizerunek Izabela Muther
 • Moduł 10 Architektura – style i rozwój Jan Kucza-Kuczyński
 • Moduł 11 Ostatnie spotkanie zamykające Maja Meissner
 • Moduł 12 Kolejne moduły w przygotowaniu: